Lluita contra la Tuberculosi a Catalunya

El doctor Conrad Xalabarder fou un dels promotors del Patronat de Catalunya per a la Lluita contra la Tuberculosi. Juntament amb els doctors Lluís Sayé i Jacint Reventós, el 1930, crea la Societat de Tisiologia de Catalunya, precursora de la Societat Catalana de Pneumologia. Aquest fons correspon aquest per període (1911-1936):

Cartilla Popular para la profilaxis de la tuberculosis.

Estatuts del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis.

Formularis mèdics en blanc sobre nens malalts.

Llibreta del 1r Congrés espanyol Internacional de la Tuberculosi, 16 al 22 d’octubre de 1910.

Llistat de metges que treballen al Dispensari Antituberculós.

Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis: pòster, llibre d’actes i documents.

Propaganda del Sanatori Català per a tuberculosos.

Reglament del Sanatori de Terrassa.

Reglament pel règim dels dispensaris antituberculosos.

Sociedad de la Tisiologia amb documentació:
Actes de reunions.

Correspondència dirigida als diaris La Nau i La Vanguardia.

Reglament intern.