El museu ha de ser un instrument de caire científic, però també de projecció social de la medicina catalana, per tant, un instrument de caràcter cultural, obert a tota la població. La finalitat principal del museu és l'educació, formació i investigació en la comprensió i el coneixement de la història de les ciències de la salut, a partir del context contemporani de la societat catalana. La riquesa del patrimoni científico-cultural que preserva el museu, així com el propi context històric català del qual en forma part, precisen que els seus fons siguin accessibles al gran públic per tal que pugui gaudir d'aquell de manera intel·ligible, guiat pels camins de la museologia científica fonamentada en objectes reals.

president de la fundació Museu d'Història de la Medicina de Catalunya