La Fundació-Museu d'Història de la Medicina de Catalunya és una institució cultural de titularitat privada i està formada a partir d'un patronat, composat per:

Dr. Miquel Bruguera Cortada, president
Dr. Josep Arimany Manso, vicepresident primer
Dr. Carles Hervás Puyal, vicepresident segon
Dr. Albert Biete Solà
Dr. Josep Antoni Bombí Latorre
Dr. Pau Casals Caus
Sr. Albert Castells Vilalta
Dra. Elena Guardiola Pereira
Dr. Lluís Guerrero Sala
Sr. Josep Melcior Muñoz Ayats
Dr. Joaquim Maria Puigvert Solà
Dr. Ferran Sabaté Casellas
Dr. Joan Sala Pedrós
Dr. Josep Maria Ustrell Torrent

Estatuts

Accés als Estatuts de la Fundació-Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.