Les nostres col·laboracions

La riquesa del patrimoni mèdic preservat al Museu ha suposat la difusió pública a nombroses iniciatives culturals. La cessió d'aquests materials a d'altres institucions per a ser exhibits prestigia els nostres fons i ens permet arribar a públics diversos. Els objectes mèdics, de tota mena, prenen així nous usos i significats.