ANYS DE LLUM A LA CIUTAT. L’empremta social, cultural i científica del segle XIX al XX a Tortosa

Una macroexposició en set espais emblemàtics, amb pecesinèdites i activitats paral·leles, posarà en relleu els fonaments de la Tortosa moderna

Del 22d’octubre de 2015 al 10 de gener de 2016

Impulsada per l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació,'Anys de llum a la ciutat' incidirà en la transcendència dels canvis culturals,urbanístics o científics al tombant del segle XIX a XX, mitjançant un únicdiscurs narratiu

La Tortosa d'avui no s'entendria sense les transformacionsurbanístiques, socials o culturals que hi van tenir lloc al tombant del segleXIX al XX. En aquella època, la capital del Baix Ebre optava per lamodernització apostant per les comunicacions, la indústria, el comerç, l'entramatassociatiu o la iniciativa privada. Mostra d'aquest impuls històric és lairrupció de destacades personalitats de les arts i les ciències (el pintorFrancesc Gimeno, el músic Felip Pedrell, l'arquitecte Pau Monguió, o el metge iinvestigador Jaume Ferran), la transcendència de les quals supera l'àmbitestrictament local. Ara, la macroexposició Anys de llum a la ciutat, impulsadaper l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, pretén redescobrir totaquest llegat, posar-lo en valor i mostrar-lo al gran públic a través de setgrans espais temàtics però amb un únic discurs narratiu.

La iniciativa, que arranca el proper 22 d'octubre, comptaamb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, el Col·legi d'Arquitectes,l'Observatori de l'Ebre, l'Arxiu Històric Comarcal, diferents artistes -TomCarr n'és un-, entitats i particulars. Fins al 10 de gener, Anys de llum a laciutat permetrà contemplar obres inèdites per al gran públic, entre les qualsalgunes obres del pintor costumista Antoni Casanova Estorach, o correspondènciadel metge, investigador i Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal.Comissariada per l'artista i professor del centre tortosí d'ensenyamentsartístics Leonardo Escoda, Anys de llum a la ciutat coincideix amb el 150è aniversaridel naixement de Pau Monguió, qui va ser arquitecte municipal de Tortosa. Peròno només la commemoració d'aquesta il·lustre figura justifica la posada enmarxa de tan ambiciosa iniciativa: aquesta gran exposició també preténreivindicar una època no prou coneguda tot i la seva rellevància. En aquestsentit, molts dels artífexs d'aquella nova Tortosa van deixar empremta alconjunt del país.

Set grans exposicions temàtiques

Anys de llum a la ciutat es configura a l'entorn dediferents exposicions temàtiques en diferents espais de la ciutat i de larodalia, complementades amb activitats paral·leles que s'adrecen a un públicdivers. Tot plegat permetrà traslladar al visitant la importància que van tenirels personatges i les seves obres en l'evolució de la ciutat. Així doncs, lamostra sobre LLENGUATGES D'ART (Escola d'Art i Disseny de la Diputació aTortosa), inclourà obres de Gimeno, Casanova Estorach, Márquez i Querol,algunes de les quals mai no s'havien esposat públicament. Les obres provenen decol·leccions particulars, del Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona ide l'Ajuntament de Tortosa. Pel que fa a la CULTURA I ANTROPOLOGIA (PalauCliment, seu de la Diputació a la ciutat), la mostra se centrarà en la construccióde l'home modern, a través d'objectes d'ús domèstic i personal. En l'àmbit dela CIÈNCIA (Observatori de l'Ebre, a Roquetes), es mostraran instrumental idocumentació de gran valor científic i tecnològic, procedents de col·leccionsparticulars, Museu d'Història de la Medicina de Catalunya i el propiobservatori. L'URBANISME (Col·legi d'Arquitectes, demarcació de l'Ebre)s'explicarà a través de rellevants documents i plànols del fons de l'entitat itambé de l'Arxiu Comarcal. D'altra banda, l'àmbit de l'ARQUITECTURA (Museu deTortosa) també exposarà plànols i objectes, i centrarà part del seu discurs enel 150è aniversari del naixement de Pau Monguió. L'ENGINYERIA (Mercat deTortosa) aportarà una nova visió de l'edifici i de la seva estructura, ambsostre de l'arquitecte Joan Torras, a través d'una intervenció que en destacaràelements emblemàtics que fins ara havien passat desapercebuts. Finalment, la DOCUMENTACIÓ(Arxiu Històric Comarcal) estarà representada en una exposició de fons de l'èpocai de documents de personatges, edificis i altres actius patrimonials, que espodran consultar. Anys de llum a la ciutat també donarà cabuda a la música ials actius patrimonials, indispensables també per conèixer més i millor laimportància que el pas del segle XIX al XX va tenir per a la ciutat.

Itineraris i actesparal·lels

La iniciativa inclou activitats complementàries com arataules rodones, conferències, concerts, recorreguts, visites comentades icontinguts també a la xarxa. Pel que fa als espais, s'obriran el tercer cap desetmana de cada mes, i hi haurà la possibilitat d'arribar-hi amb autobusospúblics.

D'altra banda, s'habilitaran itineraris per carrers i placesde la ciutat que senyalitzaran indrets de manera física o virtual, mitjançant'marques del temps' i jocs de llum que aportaran una visió artísticai inèdita de la ciutat. Els diferents espais i edificis estaran senyalitzatsmitjançant codis QR. D'altra banda, el conjunt d'actes i esdeveniments queconfiguren Anys de llum a la ciutat, així com el seu contingut conceptual,seran accessibles a través d'una web específica, disponible a partir del dia dela inauguració.

La presentació als mitjans d'aquesta iniciativa ha tingutlloc aquest divendres a la tarda, en un acte a l'Escola d'Art i Disseny de laDiputació a Tortosa, amb la participació del president de la Diputacio, JosepPoblet; l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel; la directora de l'Escola, Carme Clemente,i el comissari de l'exposició, Leonardo Escoda. A l'acte també han assistit representantsde les entitats i seus implicades en l'organització de l'exposició, així com professionalsi artistes que hi col·laboren.