Francesc Bordàs Salellas

La donació efectuada pel Dr. Enric Mateu Bordàs procedeix de la pràctica oftalmològica del seu oncle del Dr. Francesc Bordàs Salellas (1883-1963), un dels representants de l'escola oftalmològica catalana consolidada en el primer terç del segle XX i deixeble del Dr. Josep Antoni Barraquer Roviralta. El Dr. Bordàs fou un dels caps del dispensari-servei d'oftalmologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fins el 1953, tot i que la seva pràctica mèdica va incloure un exercici intens a d'altres institucions privades, així com a entitats de caràcter associatiu. Autor d'un interessant retrat històric de l'oftalmologia catalana a començament del segle, el Dr. Bordàs publicà importants treballs on palesà no només la seva pràctica clínica, sinó també la seva iniciativa i habilitat per a la creació o disposició de material que s'adeqüés al seu exercici.

El fons es composa d'instrumental emprat en la pràctica clínica i quirúrgica; de documentació iconogràfica relacionada amb la pràctica professional; i de documentació impresa procedent de l'exercici de l'oftalmologia.

Fons conté (1900-1983):
Blocs de notes amb il·lustracions d’ulls.

Catàlegs d’instruments des de 1970 a 1990.

Informació biogràfica professional i publcacions manuscrit amb paper oficial de l'Hospital de la Cruz y San Pablo.

Invitació del banquet en celebració de les noces d'argent dels metges llicenciats al 1905.

Plantilles i tampons amb dibuixos d’ulls.

Talonaris de receptes d’epidemiologia de 1953.

Correspondència

Publicacions diferents publicacions sobre oftalmologia i altres (no completes):
Certamen humorístich de la xeringa 1900.

Las curas de las enfermedades de los ojos hechas por Bienvenido de Salerno.

Guia per el diàleg entre metge i pacient a la hora d’explicar el problema òptic.

La medicina catalana.

La medicina humorística.