Josep Oriol Prats Marquet

La documentació històrica i els instruments procedent del cirurgià Dr. Josep Oriol Prats Marquet (1888-1971) han estat la culminació d'un seguit de donacions efectuats per la seva filla, la Dra. Maria Prats Baygual, des de l'any 1990. Les donacions efectuades per la família Prats constitueixen un repàs de la dilatada carrera professional d'un gran professional, de qui el Dr. Roig Raventós afirmà, el 1937: 'en esta época en que las figuras que teníamos están en el exilio, nos queda una de primera línea: el experto cirujano Dr. Prats Marquet'.

El Dr. Prats es doctorà en l'especialitat de cirurgia el 1912 i consolidà la seva formació a l'Hospital Clínic (1913-1925) al servei de Patologia Quirúrgica del Dr. Antoni Morales, on conegué de primera mà els usos i experiències de la radiologia gràcies al Dr. Cèsar Comas. Desenvolupà la seva pràctica professional a diferents establiments: hospitalaris, com ara l'Hospital Asil de Sant Rafael (1918-1965), la clínica de Nª Sª del Remei (1925-1966) o el Manicomi de Sant Boi (1928-1966); mutualitats de treball, com la secció de cirurgia de l''Alianza Mataronense' (1913-1962) o la 'Federación de Hermandades de Sabadell' (1921-1929); o la seguretat social, on organitzà i treballà a la Clínica Quirúrgica de l''Instituto Nacional de Previsión' (des del 1942). Com a fruit d'aquest exercici, el Museu va rebre un destacat conjunt d'instruments emprats en la pràctica de la cirurgia. La seva confiança en els raigs X -que el comportà una radiodermitis des del 1936- per a l'observació dels trànsits digestius, les exploracions radioscòpiques i el diagnòstic dels traumatismes té una important presència al Museu a partir de la donació d'un seguit de negatius de radiografies dels anys 1910-1930, d'un negativoscopi de fusta i vidre esmerilat i, ara, de factures de compra i reparació d'un aparell d'ús domèstic de raigs X Reiniger el 1922.

La fotografia, com a mitjà d'objectivació de la malaltia o com a procediment d'observació del curs de la malaltia, o bé simplement com registre de l'exercici professional de la seva promoció universitària, també ha trobat un lloc al fons del Museu.

La darrera donació efectuada per la família Prats presenta una vessant documental de gran interès pels historiadors de la medicina, ja que es fa ressò de les dificultats de la pràctica professional entre els anys immediats i posteriors a la guerra civil. D'altra banda, la donació també permet de fer un repàs a l'activitat desenvolupada pel Dr. Prats en l'àmbit de l'associacionisme professional: des de la seva adscripció a l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya (1913) o a l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya (1920), fins la participació en la creació de la Societat de Catalana de Cirurgia (1927) i en els congressos de metges de llengua catalana (1932 i 1936).

Fons conté (1908-1963):
Documentació sobre el seu pas per diversos departaments de la Facultat de Medicina de Barcelona de la dècada de 1910.

Factures originals sobre la compra d’un aparell de Raigs X Reiniger de 1922.

Documentació sobre el seu pas com a metge del “Manicomio de Señoras” de St. Boi de Llobregat, 1930-1932.

Documentació sobre el seu càrrec de Tresorer del Casal del Metge, 1934.

Document de 1935 sobre confirmació de dades de soci de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, del Casal del Metge.

Document de 1936 còpia mecanoscrita del contracte de treball amb l’Aliança Mataronina.

Salconduits diversos :
Un de 1936 de l’Ajuntament del Masnou.

Tres de 1936 del Comitè Antifeixista de Mataró (segells de la CNT, UGT i Ajuntament de Mataró).

Quatre de 1939 signats pel Govern Civil de Barcelona.

Cinc de 1940 signats pel Govern Civil de Barcelona.

Dos documents de 1936 signats per la Delegada i pel Conseller del Departament d’Assistència Social de la Generalitat de Catalunya on es demana consulta mèdica al Dr. Prats Marquet.

Dos documents de 1936 signats per l’encarregat del “Refugi de Nens Salvador Seguí, Cabestany, 1, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Servei d’Assistència Social”, on es demana consulta mèdica al Dr. Prats Marquet.

Un document de 1937 on es nomena Soci de Número de la Creu Roja.

Un document de 1940 que conté la fitxa personal, política i professional tramesa a la “Delegación Nacional de Sindicatos, Obra Sindical 18 de Julio”.

Una certificació de 1940 expedida pel COMB, signada pel President i el Secretari, sobre la depuració política del Dr. J. O. Prats Marquet.

Un document de 1940 on l’Alcade de Mataró demana al Dr. Prats la petició d’asil d’una nena, donat el seu càrrec de director mèdic de l’Asil Las Rafaelas de Mataró.

Dos documents de 1942 on la “Comisión de Movilización de Industrias Civiles de la 4ª Región” demana al Dr. Prats Marquet informi dels aparells de Raigs X, d’electromedicina i de material quirúrgic que té a casa i resposta completa del Dr. Prats Marquet. Apareix també una carta de 1939 dels distribuïdors d’instruments radiactius Gasca i Roig de Barcelona.

Carta de 1945 de la “Delegación de Farmacia de Barcelona” on es demana al Dr. Prats informi sobre els efectes de la penicilina que li fou subministrada per administrar a una malalta. Resposta manuscrita del metge.

Carta del Instituto Nacional de Previsión de 1949 sobre responsabilitats del Dr. Prats en l’atenció mèdica de les famílies de diverses mútues.

Tres Certificats professionals signats el 1947 i 1951 per diverses clíniques i mútues on treballà el Dr. Prats.

Carta de l’Aliança Mataronina, en català, de 1960, on s’anuncia al Dr. Prats la concessió de la medalla al mèrit.