Els raigs X a Barcelona

El descobriment de la nova radiació, anomenada X per a indicar que era desconeguda, pel físic alemany Wilhelm Konrad Röntgen es féu públic el 29 de desembre de 1895. La descoberta es produí en el marc de les recerques fetes a les darreries del segle sobre les descàrregues elèctriques en tubs de buit. L’extensió i celeritat en el procés de difusió i divulgació del treball de Röntgen ha esdevingut un fet paradigmàtic, fonamentat en dos aspectes concrets: d’un costat, l’experiència es produí amb un instrumental —tubs de raigs catòdics, els de William Crookes sobretot, un carret de Ruhmkorff, piles de Bunsen, substàncies fluorescents i plaques fotogràfiques— disponible als laboratoris de física i farmàcia i, d’altre, molts físics i metges disposaven dels coneixements de física suficients com per a reproduir les experiències de Röntgen.

A Barcelona, l’obtenció i presentació pública dels raigs X, als mesos de gener i febrer de1896 va tenir lloc alhora a les facultats de Ciències, en el marc d’un projecte encapçalat pel catedràtic de física Eduardo Lozano, i de Medicina, a partir dels treballs de l’estudiant del darrer curs Cèsar Comas i Llaberia, qui ja portava tres anys com a fotògraf de la facultat. La vocació fotogràfica de Comas estimulà el seu interès en el treball de Röntgen i en la possibilitat de comprovar l’acció fotogràfica dels raigs X. Només calia treballar, a conseguirels instruments i el suport del claustre i del degà Joan Giné i Partagàs. El resultat —l’obtenció de radiografies o “fotografies a través de cossos opacs”— es presentà en sessió pública a l’amfiteatre anatòmic el 24 de febrer de 1896. En observar l’execució de l’experiència, el degà pronuncià unes paraules sobre les possibilitats tècniques i sobre el coneixement del cos humà que aquelles desvetllarien.

Comas i el seu cosí, el Dr. Agustí Prió i Llaberia, restarien per sempre fascinats pel potencial tècnic dels raigs X, tot dedicant les seves vides a l’estudi i desenvolupament de les aplicacions mèdiques de “tan meravelloses radiacions”. La recepció i difusió dels raigs pels professionals de la medicina catalans fou rellevant, tot incorporant en els anys següents a la clínica quotidiana aquelles tècniques com a mitjà eficaç d’exploració i diagnòstic i tot donant lloc a una nova indústria de fabricació d’aparells de raigs X d’aplicació en medicina.