Instruments del Dr. Josep Oriol Prats Marquet

Els instruments i documentació històrica procedent del cirurgià Dr. Josep Oriol Prats Marquet (1888-1971) han estat la culminació d'un seguit de donacions efectuats per la seva filla, la Dra. Maria Prats Baygual, des de l'any 1990. Les donacions efectuades per la família Prats constitueixen un repàs de la dilatada carrera professional d'un gran professional, de qui el Dr. Roig Raventós afirmà, el 1937: 'en esta época en que las figuras que teníamos están en el exilio, nos queda una de primera línea: el experto cirujano Dr. Prats Marquet'.

El Dr. Prats es doctorà en l'especialitat de cirurgia el 1912 i consolidà la seva formació a l'Hospital Clínic (1913-1925) al servei de Patologia Quirúrgica del Dr. Antoni Morales, on conegué de primera mà els usos i experiències de la radiologia gràcies al Dr. Cèsar Comas. Desenvolupà la seva pràctica professional a diferents establiments: hospitalaris, com ara l'Hospital Asil de Sant Rafael (1918-1965), la clínica de Nª Sª del Remei (1925-1966) o el Manicomi de Sant Boi (1928-1966); mutualitats de treball, com la secció de cirurgia de l''Alianza Mataronense' (1913-1962) o la 'Federación de Hermandades de Sabadell' (1921-1929); o la seguretat social, on organitzà i treballà a la Clínica Quirúrgica de l''Instituto Nacional de Previsión' (des del 1942). Com a fruit d'aquest exercici, el Museu va rebre un destacat conjunt d'instruments emprats en la pràctica de la cirurgia. La seva confiança en els raigs X -que el comportà una radiodermitis des del 1936- per a l'observació dels trànsits digestius, les exploracions radioscòpiques i el diagnòstic dels traumatismes té una important presència al Museu a partir de la donació d'un seguit de negatius de radiografies dels anys 1910-1930, d'un negativoscopi de fusta i vidre esmerilat i, ara, de factures de compra i reparació d'un aparell d'ús domèstic de raigs X Reiniger el 1922.

La fotografia, com a mitjà d'objectivació de la malaltia o com a procediment d'observació del curs de la malaltia, o bé simplement com registre de l'exercici professional de la seva promoció universitària, també ha trobat un lloc al fons del Museu.